Bowling City är anslutet till branschorganisationen SBHF som består av två delar, SBHF & SBHF Service AB. Servicebolaget ansvarar för det tekniska som att besiktiga banor, ger hallarna teknisk konsultation m.m. SBHF är uppdelat i 8 regioner som ser till att samarbetet med partners upprätthålls samt genomför gemensamma marknadsföringsaktiviteter i radio, TV och övrig media.