Sedan 2014 ingår Bowling City i inköpsorganisationen Classic Bowl Sweden AB. Classic Bowl hjälper bowlinghallar med bra leverantörsavtal, produkter, konceptbyggnad, tävlingar och utbildningar.