Arbete Anmärkning Pris
Helpluggning Inkl. borrning, insatser samt ev. efterjustering/ytförändring 650 kr
Halvpluggning Fingerhål eller tumhål, inklusive insatser 325 kr
Renovering Pris per klot 200 kr
Byte av tuminsats Inkl. borrning samt eventuell efterjustering 150 kr
Mindre ytjustering Polering, slipning, omfattande rengöring 50 kr
Byte av fingerinsats Pris per insats 50 kr
Tömning av olja Pris per klot 50 kr
IT, Switch & GripLock Isättning av bytbar tuminsatsinfästning 150 kr
IT, Switch & GripLock Isättning av bytbar tuminsats (utan pluggning) + tumhylsa 250 kr
IT, Switch & GripLock Isättning av bytbar tuminsats (med pluggning) + tumhylsa 350 kr
IT, Switch & GripLock Extra tumhylsa 150 kr