Sedan 2014 ingår Bowling Arena och Bowling City i inköpsorganisationen Classic Bowl Sweden AB. Classic Bowl hjälper bowlinghallar med bra leverantörsavtal, produkter, konceptbyggnad, gemensamma tävlingar samt utbildning i drift av bowlinghallar.

Läs mer på Classic Bowls hemsida